Начало За нас Творчески екип Концертни изяви Актуално и предстоящо Репертоар и видео Галерия Контакти
Контакти
Контакти
Творчески екип

Директор и художествен ръководител проф. Петър Ангелов

Мобилен телефон: 0888-565-532


Хореограф, ст. ас. Мария Кърджиева

Мобилен телефон: 0887-207-572

Email: m_kardjieva@abv.bg


Хореограф, ас. Ивайло Иванов

Мобилен телефон: 0899-938-333


Факс

052/359-581


Адрес

Варна 9007,

к.к. "Чайка",

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"


Допълнителни контакти

Телефон: 052/359-584

Email: attvfu@abv.bg

2013 © Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - Академичен танцов тетър. Всички права запазени.
2013 © Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - Академичен танцов тетър. Всички права запазени.