Начало За нас Творчески екип Концертни изяви Актуално и предстоящо Репертоар и видео Галерия Контакти
За нас
За нас
1995

През 1995 година към Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" беше разкрито обучение в специалност "Българска народна хореография". По-късно през 2005 година се разкри втори профил към специалността Хореография – "Вариететни танци и шоу програми". Обучението в специалността се осъществява в катедра "Изкуства" към Архитектурен факултет на университета.

1998

През 1998 година беше създаден фолклорен ансамбъл "Академика" с участието на студенти от специалност "Българска народна хореография". Основната цел на тази формация беше свързана със осигуряване на по-добри възможности на студентите за творческа дейност. Затова ансамбъла играеше ролята и на учебен състав. Втората основна цел беше да се осъществява концертна дейност в университета и в гр. Варна. Благодарение на добрите си творчески резултати ансамбъл "Академика" осъществи и концертна дейнст и в чужбина: Турция, Унгария, Германия.

Де гиди вино
червено

В своята дейност ансамбъл "Академика" беше подпомаган от Ансамбъл за народни песни и танци "Варна". Бяха осъществявани съвместни творчески проекти, които даваха много добри резултати. Едно от най-добрите постижения на "Академика" е съвместната постановка с Ансамбъл "Варна" – "Де гиди вино червено" - хореография и режисура Петър Ангелов и музика Николай Кауфман. Това е първата в страната голяма сценична форма в народно-сценичното изкуство, т.е. – музикално-танцов драматичен спектакъл по подобие на големия балетен спектакъл. Постановката е удостоена с националната награда на Съюза на българските музикално-танцови дейци и Министерството на културата "Кристална лира", за върхови постижения в танцовото изкуство.

Академичен танцов театър
"Черноризец Храбър"

Постигнатите резултати мотивираха работещите във ВСУ творци-преподаватели в специалността "Хореография", да си поставят много по-високи творчески цели. Това желание на преподавателите беше подкрепено от Академичното ръководство на университета. И така, през месец май 2008 година, на свое заседание на Академичния съвет на университета взе решение да бъде създадена нова творческа формация на ВСУ с наименованието Академичен танцов театър "Черноризец Храбър". В него да бъдат включени двете творчески формации - досегашният фолклорен ансамбъл "Академика" и Балет за вариететни танци и съвременна хореография.

Целите

Новите цели, които си постави творческия екип от преподаватели и студенти на новата формация, са следните:

Наименованието

Наименованието "Академичен танцов театър" произтича от това, че танцът е вид театрално сценично изкуство. Това ще определя и репертоарната политика на новата формация. Характерен белег за българските професионални и аматьорски ансамбли в страната е, че в репертоара с който се изграждат техните концерти и спектакли се включват предимно малки сценични форми. По-голям процент от танците са дивертисментни, т.е. ансамблово танцуване без наличието на тематичност или сюжетност на произведенията.

Намеренията

Намеренията на творческия екип на Академичен танцов театър "Черноризец Храбър" е да гради своята репертоарна политика по посока на създаване на репертоар с по-богато програмно-тематично и сюжетно съдържание. Това ще доведе до по-висока степен на "театрализиране" на творческата продукция, какъвто е всъщност по вид и съдържание класическия български фолклор и традиционен бит. Новите търсения ще бъдат насочени не само към третиране на традиционни теми, но и към съвременна тематика.


Художествени ръководители на Академичен танцов театър "Черноризец Храбър" са: проф. Петър Ангелов , Нина Козина, ст. ас. Мария Кърджиева, ас. Ивайло Иванов.
2013 © Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - Академичен танцов тетър. Всички права запазени.
2013 © Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - Академичен танцов тетър. Всички права запазени.